Föreläsning på Berghs - Strategisk hållbarhetskommunikation

Lyckad föreläsning och workshops Berghs School of Communication inom Strategisk Hållbarhetskommunikation. Här tar företags kommunikativa resor form. Hur kan kommunikation blir en motor för utveckling, internt som externt. Var är affären och hur får man vinst i sitt hållbarhetsarbete. Var några…

Maritma strategin tar form

Statssekreterare Ingela Bendrot tillsammans med sakkunniga inom näringsdepartementet på bohuslänsbesök. Här besöktes en bredd av näringar och diskuterades förutsättningar och möjligheterför tillväxt inom den Maritma Strategin. På Havsfiskelaboratoriet i Lysekil diskuterades framtida möjligheter inom fiske, redskapsutveckling och odling. Turen gick…

Trafikverket samtal om sociala drivkrafter och transportsystemet.

Många intressanta vinklingar och fokus på trafikverkets samtal om sociala drivkrafter och transportsystemet, livsstilar i storstaden – nya tendenser i dag och i framtiden. Där vi började och diskuterade möjligheter och tendenser och vad de innebär  framtida infrastruktur. Samtalen gick snabbt…

Green Innovation Contest

En lyckad strategi, kan för ett projekt med låg budget, ge stor avkastning för många olika intressenter. Tävlingen har lyft enskilda innovatörer  närmare marknaden, med nya insikter, samarbetsparter, finansiärer och kunder. Samtidigt som innovatörerna kommit i kontakt med nationella, regionala…

Hög tid att skilja på producenten från nätägaren även för fjärrvärme. Borde vara lättare då det är kommuninvånarna som är ägare och del av kommunal service. Tänk om alla skulle kunna leverera ut spillvärme på fjärrvärme nätet från kylare och…

Precis klar med GRI Index för ESS European Spallation Source.

Välkommen

Välkommen till Talande Miljö